Почетни членове

 ПРОФ. Д-Р АТАНАС ЩЕРЕВorig

Проф. д-р Атанас Щерев е роден в гр. Първомай на 3 април 1945 г. в семейство на лекари и учители.

Завършва висше медицинско образование в Медицински университет – София през 1969 г. През 1975 г. добива специалност по акушерство и гинекология, а по-късно квалификация по репродуктивна медицина и асистирани репродуктивни технологии. В последващите години Проф. д-р Щерев специализира в множество авторитетни международни клиники - Института по експериментална ендокринология и химия на хормоните, Москва, в Институт по стерилитет, Виена, Австрия при проф. Файтингер, в Университетска болница, Мюнстер, Германия при проф. Нишлаг, в  UCSD, Сан Диего, САЩ  в групата на проф. Самуел С.С. Йен и др.

Проф. д-р Атанас Щерев е известен като „бащата на ин витрото” в България. В изминалите почти три десетилетия от приложение на технологията у нас той допринася изключително много за напредъка на българската репродуктивна медицина. Не бива да се пропуска и ролята му за развитието на модерното акушерство и гинекология у нас. През своя над 45-годишен активен трудов стаж той е бил преподавател и личен учител на стотици лекари. Автор и съавтор е на редица учебници. Утвърдил се е като учен с многобройни участия на интернационални научни форуми и със стотици публикации в областта на репродуктивната ендокринология, акушерството и гинекологията в престижни български и международни издания. Известен е и като лекар, приложил за пръв път в лечебната практика в страната ни нови оперативни техники, гинекологични манипулации и терминологични нововъведения.

Най-красноречивото доказателство за полезността на труда и усилията на Проф. д-р Щерев и ръководения от него екип са над 5000-те хиляди бебета (към 2014 г.), създадени от тях чрез асистирани репродуктивни технологии. Благодарение на внедряването на ин витро методиките и дългогодишните му усилия по развитието на репродуктивната медицина в България, днес 5% от родените у нас деца годишно са заченати с помощта на специалистите по асистирана репродукция. В ситуация на бушуваща демографска криза тази цифра показва големия обществен принос на пионерската дейност на Проф. д-р Щерев.

Академична дейност и членства:

В академичните среди Проф. д-р Щерев е уважавано и авторитетно име. Притежава научна степен доктор на медицинските науки по физиология и патология на репродукцията. Автор е на над 200 статии, публикации и участия в монографии по акушерство и гинекология, репродуктивна ендокринология, асистирана репродукция и здравен мениджмънт в български и международни научни издания. Участвал е с над 140 презентации на национални и международни конгреси и конференции.

 Членува в редица авторитетни професионални и научни организации:

 • Член и бивш заместник-председател на Български лекарски съюз;

 • Член на Българското научно дружество по акушерство и гинекология и бивш зам. главен редактор на сп. Акушерство и гинекология;

 • Член и съосновател на Българска асоциация за ултразвук в медицината и зам. Гл. Редактор на нейното списание;

 • Член и съосновател на Българската асоциация по фетална медицина;

 • Член и бивш председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ);

 • Член на  Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) и няколко години представител на България в нея;

 • Член на International Federation of Fertility Societies (IFFS);

 • Член на Американска асоциация по репродуктивна медицина.

 • През 2015 г. Президентът на Република България, награждава Проф. д-р Щерев с орден „Стара планина” – първа степен.

  

 През 2015 г. Проф. д-р Атанас Щерев е избран за почетен член на Българската асоциация по стерилитет и реродуктивно здраве.

 _______________________________________________________________________________________________________

7 d-r-Maria-Georgieva.jpg

 Д-р Мария Георгиева

Директор на Цeнтъpa зa acиcтиpaнa peпpoдyкция пpи Миниcтepcтвoтo нa здpaвeoпaзвaнeтo.

Д-p Мapия Гeopгиeвa e дeтcки лeкap, paбoтилa e кaтo пeдиaтъp в Сливeн, пo-къcнo и в Нaциoнaлнaтa здpaвнoocигypитeлнa кaca.


През 2015 г. д-р Мария Георгиева е избрана за почетен член на Българската асоциация по стерилитет и реродуктивно здраве.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

stanimir kyurkchiev ПРОФЕСОР СТАНИМИР КЮРКЧИЕВ

 

Професор Станимир Кюркчиев завършва медицина в Медицински Факултет, Медицински Университет, София през 1970 г., а през 1972 започва изследователска работа като имунолог в Институт по Микробиология при БАН. През периода 1974 – 1984 г работи като асистент в Катедрата по обща биология при Медицински Факултет, София. През 1984-1985 е на специализация в Клиника по акушерство и гинекология, Медицински Колеж на Хиого, Нишиномия, Япония, а след завръщането си е хабилитиран в Института по Биология и Имунология на Размножаването при БАН, където до пенсионирането си работи като завеждащ секция „Молекулярна имунология”.


От 2002 год. проф. Станимир Кюркчиев е научен консултант на Медицински комплекс „д-р Щерев”. В периода 2003 – 2006 е председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно Здраве (БАСРЗ). От 2006 е председател на Института по репродуктивно здраве (ИРЗ).


Научните интереси на проф. Кюркчиев са насочени основно към имунология на репродукцията, автоимунните заболявания и стволови клетки. В тази област са публикувани 183 научни публикации с негово участие като автор или съавтор, съавтор е и в 3 монографии по имунология; участник и организатор на значителен брой научни прояви у нас и в чужбина. Като резултат на неговата научна дейност е бил „поканен професор” в Медицинкси Колеж Хиого, Япония и Университет „Д. Дидро” в Париж, Франция.

 

Проф. Станимир Кюркчиев е член на следните международни научни дружества:
• International Society of Reproductive Immunology (ISRI);
• European Society of Reproductive Immunology (ESRI);
• European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

 

Бил е дългогодишен национален координатор е за мониторинг АРТ процедурите и представяне на данните пред ESHRE Monitoring Consortium.


През 2014 г. е избран за почетен членна Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

_______________________________________________________________________________________________________

 

roy homburg Professor Roy Homburg M.B.,B.S.

 

Професор Рой Хомбург е водещ международен специалист по репродуктивна медицина и асистирана репродукция. Завършил е Университета на Лондон и специализира акушерство и гинекология. Бил е професор по акушерство и гинекология в Университета на Тел Авив, ръководител на Катедра по Репродуктивна Медицина в Vrij Universiteit Medical Centre, Амстердам, Холандия, а понастоящем е професор по репродуктивна медицина Queen Mary Medical School към Университета на Лондон.

 

В резултат на своята дейност като репродуктивен специалист проф. Рой Хомбург е публикувал повече от 200 статии в международни списания, 7 монографии 24 глави и други монографии, представил е повече от 150 лекции като поканен лектор на международни конгреси. За резултатите от своята работа проф. Хомбург е награден от American Fertility Society (1988), British Fertility Society (1988), Israel Fertility Society (1990), European Society Human Reproduction (1995), Israel Fertility Society (2001). Проф. Хомбург е асоцииран редактор на Human Reproduction (2001- ). Бил е главен редактор на Gynaecological Forum, член е на FIGO Expert Advisory Panel on Reproductive Medicine (1997-), International Advisory Committee на ESHRE (1996-8), рецензент е на 12 международни медицински списания, почетен поканен професор в Университета на Белград, член е на 7 международни дружества по фертилитет.

 

През 2014 г. проф. Рой Хомбуг е избран за почетен член на Българската асоциация по стерилитет и реродуктивно здраве.